ОКС "Магистър", разпис за летен семестър, 2022/2023

4.5. МАТЕМАТИКА

4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО …

  • Електронно обучение - редовна форма (Последна редакция: 17.02.2023)
  • Електронно обучение - задочна форма (Последна редакция: 17.02.2023)
  • Технологии за обучение по математика и информатика, редовна форма 
  • Технологии за обучение по математика и информатика, задочна форма 
  • Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и ИТ
  • Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии