Нови условия за провеждане на КСК'2020 в СУ-ФМИ

Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-268 от 15.05.2020 г. Академичният съвет одобри промени в Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2020/2021 година.
За учебната 2020/2021 година Софийският университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване.
За прием във ФМИ ще се проведе единствено изпит по Математика ІІ на 21 юни 2020 г. от 9:00 ч.

Кандидат-студентите, които до този момент не са подали заявления за явяване на изпит, могат да се регистрират в срок до 10 юни 2020 г. единствено чрез електронизирана система на адрес: https://online.uni-sofia.bg 

Подалите заявления за отменени кандидатстудентски изпити ще бъдат обезщетени чрез електронно генерирани поименни ваучери с левовата равностойност на заплатената такса. Електронните ваучери могат да се използват като средство за заплащане на такси за подаване на заявления за явяване на кандидатстудентски изпит или за подаване на документи в електронизираната система. Средствата от неизползваните електронни ваучери ще бъдат възстановени след края на кампанията.

Правилник за прием в СУ "Св. Кл. Охридски" за 2020/2021 уч.г.приет на заседание на Академическия съвет с протокол № 8 / 16-17 май 2020 г.
Балообразуване
Документи за класиране 22 юни - 3 юли 2020 онлайн  https://online.uni-sofia.bg
Класиране - I етап 7 юли, II етап 14 юли, III етап 21 юли 2020
Записване

Прием във ФМИ  Задачи от минали кампании
Кандидатстудентска кампания 2020 на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"