НСЕМ "проф. Борислав Боянов'2023, провеждане на I-ви кръг на 19.03.2023

На 19 март 2023 г. се проведе Първият кръг на НСЕМ "проф. Борислав Боянов" с около 80 участници в 10 града на страната: Благоевград, Бургас, Видин, Монтана, Плевен, Разград, Сливен, Смолян, София, Ямбол.
Организаторите на Състезанието изказват благодарност на колегите от математическите гимназии, ангажирали се с провеждането на първия кръг.
Темата със състезателните задачи и примерни решения са публикувани на страницата на Състезанието.