Официални документи, свързани с COVID-19

Заповед № РД-19-456/16.10.2020 на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, правила за поведение при съмнение за COVID-19

Решения на ДС на ФМИ, схема за провеждане на учебните занятия през зимния семестър на 2020/2021

Заповед № РД-19-343/16.09.2020 на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ във връзка с ограничаване опасността от  COVID-19

Заповед № РД-19-321/27.08.2020 г. на Ректора на Софийския университет за удължаване на ограниченията до 30.09.2020 г.

Заповед № РД-19-258/26.06.2020 г. на Ректора на Софийския университет за удължаване на ограниченията до 31.08.2020 г.

Заповед № РД-19-143/23.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“

Заповед № РД-19-140/18.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“

Заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на Ректора на Софийския университет за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19

Заповед № РД-19-124/8.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“

Полезна информация

Управител сграда ФМИ:
инж. Илиана Аврамова, кабинет: ФМИ-538, тел.: +359 2 8161 567, +359 878 754239, iliana.avramova@fmi.uni-sofia.bg