Огледало на осемдесетото издание на американското математическото състезание "Putnam", 8.12.2019

На 8 декември 2019 г. ще се проведе огледало на осемдесетото издание на американското математическото състезание "Putnam" (възможно е и неприсъствено участие).  Желаещите могат да заявят участието си като  изпратят съобщение с трите си имена, факултетен номер и курс на bojilov@fmi.uni-sofia.bg  или на gadjev@fmi.uni-sofia.bg.