ОКС "Бакалавър", Държавен изпит - Втора държавна сесия, учебна 2016/2017 г.

На 13 и 14 юли 2018 г. ще се проведе Втора държавна сесия, учебна 2016/2017 г.

  • Подаване на заявление за явяване на държавен изпит: 
    Кога
    : от 8 до 31 май 2018 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00 (в работни дни);
    Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.

Първа държавна сесия (за учебна 2017/2018 г.) ще се проведе на 8 и 9 септември 2018 г.