ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, летен семестър 2019/2020

На 16.02.2020 г. в 00:00 ч. стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за летен семестър, 2019/2020 за ОКС "Бакалавър".

1-и етап: 16.-25.02.2020
2-и етап: 26.-28.02.2020

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.

СЛЕД КРАЯ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ!

Таблица със свободно избираемите дисциплини, летен семестър 2019/2020
Таблица с избираемите дисциплини по списък от учебните планове на специалностите, летен семестър 2019/2020
Възможно е добавяне на нови ИД (в края на таблицата). Моля следете за новини на сайта.

Важна обща информация за дисциплините, технология за записването им, препоръки.

При проблеми с достъпа до системата или с работата с нея пишете на администраторите на системата

Страница на кампанията: "Начало"->"Студенти"->"Кампания за избираеми дисциплини"