ОКС "Бакалавър", разпис на учебните занятия (ИД), летен семестър 2020/2021

На страница "Студенти"-> "Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия (избираеми дисциплини (ИД)) на ОКС "Бакалавър" за летен семестър на 2020/2021 уч.г.

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка, обучението през летния семестър на учебната 2020/2021 г. ще започне онлайн, през платформата Moodle.
При подобряване на епидемичната обстановка в страната и след заповед от Министъра на здравеопазването, ще бъде публикувана информация за всяка промяна в начина на провеждане на занятията.
Моля, редовно проверявайте разписите на занятията на сайта на ФМИ.