ОКС "Бакалавър", разпис на учебните занятия (ЗД), зимен семестър 2019/2020

На страница "Студенти"-> "Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия (задължителни дисциплини (ЗД)) на ОКС "Бакалавър" за зимен семестър на 2019/2020 уч.г.