ОКС "Магистър", ИД летен семестър 2017/2018, удължен срок за записване