ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър, 2018/2019 уч. г.

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2018/2019 за ОКС "Магистър".

10 октомври – 24 октомври (включително) 2018 г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

Обща информация за кампанията (вж. Кампания с 1 етап) 

Обща информация за дисциплините

Избираеми дисциплини по магистърски програми

При проблеми с достъпа до системата или с работата с нея пишете на администраторите на системата.