ОКС "МАГИСТЪР", корекции в разписа, 2 ноември 2017

Направени са корекции в разписа на учебните занятия за зимен семестър на учебната 2017/2018 на ОКС "Магистър", за МП "Уравнения на математичната физика"

Повече информация можете да намерите тук.