ОКС "Магистър", корекции в разписа, 30 октомври 2017

Направени са корекции в разписа на учебните занятия за зимен семестър на учебната 2017/2018 на ОКС "Магистър", за МП ЗИКСМ
Корекциите са оцветени е жълто.

Повече информация можете да намерите тук.