ОКС "Магистър", разпис на учебните занятия, летен семестър 2019/2020