ОКС "Магистър", разпис на учебните занятия, летен семестър 2020/2021

На страница "Студенти"-> "Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия  на ОКС "Магистър" за летен семестър на 2020/2021 уч.г.

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка, обучението през летния семестър на учебната 2020/2021 г. ще започне онлайн, през платформата Moodle.
При подобряване на епидемичната обстановка в страната и след заповед от Министъра на здравеопазването, ще бъде публикувана информация за всяка промяна в начина на провеждане на занятията.
Моля, редовно проверявайте разписите на занятията на сайта на ФМИ.