ОКС "Магистър", зимна изпитна сесия, 2017/2018 уч. г., всички МП

На страница "Студенти->Изпити"  е публикувана зимната изпитна сесия на 2017/2018 уч. г. за ОКС "Магистър", всички магистърски програми. 

Моля следете за допълнения и възможни корекции!