Презентация на възможностите на система "Математика" за СУ-ФМИ

Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящо закупуване на лицензи за система "Математика", на 14.09. 2021 г. се проведе онлайн представяне на всички нови

възможности на системата Математика за СУ-ФМИ. 

С уважение,
Екип на ЛИО