Онлайн среща с новоприетите студенти в ОКС "Магистър", кампания за зимен прием във ФМИ 2020/2021, 30.09.2020

Уважаеми колеги,
във връзка с откриването на учебна 2020/2021 година във ФМИ , СУ  "Св. Кл. Охридски" на 30 септември 2020г. ще се проведе онлайн среща с магистрите първокурсници за задаване на въпроси във връзка с организирането на работата по отделните магистърски програми.

Начало 19:00 ч.
Линк към срещата: https://meet.google.com/mai-pzpx-did
Презентация 2020-09-30 може да видите тук.
Брошура за първокурсника (Кратък наръчник за новоприетите студенти в ОКС “Магистър”)


Деканат