Организационна среща на МП "Мехатроника и Роботика", 5 октомври 2017

Организационната среща за студентите, записани в магистърската програма "Мехатроника и Роботика", ще се състои на 05.10.2017 г. (четвъртък) от 19 00 ч. в стая 13А  на Физически Факултет, сграда Б, етаж 1.

Ръководител на програмата: проф. Бояджиев