Организационна сбирка на МП Технологии за обучение по математика и информатика, 15.10.2020

На 15 октомври (четвъртък) 2020 г. от 18.00 часа в 229 ауд. ще се състои организационна сбирка на Магистърска програма Технологии за обучение по математика и информатика (ТОМИ) -  I и II курс, редовно и задочно обучение. Ще бъде обсъден разписът на учебните занятия и изборът на избираеми дисциплини.

Ръководител на магистърската програма: доц. Таня Тонова