Организационна сбирка на студентите одобрени за обучение в Модул "Учител по математика", 5.03.2020

Във връзка с организация и стартиране на обучението в Модул "Учител по математика", всички кандидати, чиито молби са одобрени от деканското ръководство, се канят на организационна сбирка.

Срещата ще се проведе на 5 март 2020 г. (четвъртък) от 12:00 часа в зала 403.