Организационна среща на магистърска програма РСМТ, 2 октомври 2017

На 02.10.2017 г., понеделник, в зала 325 на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" (СУ), бул. "Джеймс Баучър" № 5, ще се състои организационната среща на всички студенти (вкл. и за студентите от платена форма обучение) от магистърската програма РСМТ на ФМИ при СУ, както следва:

  • от 18:00 часа ще се проведе срещата с магистрите от 1 курс, на която ще бъдат представени накратко курсовете в програмата за зимния семестър, изискванията и организационни въпроси;
  • от 19:00 часа ще се проведе срещата с магистрите от 2 курс, на която ще бъдат обсъдени въпроси относно дипломните работи.

Поканват се всички студенти да присъстват!

Ръководител на магистърската програма РСМТ, проф. д-р Красен Стефанов