Организационна среща на МП "Биомедицинска информатика", 29 септември 2017

На 29 септември 2017 г., петък, от 17.30 часа в зала 501 на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" (СУ), бул. "Джеймс Баучър" № 5, ще се състои организационната среща на всички студенти (вкл. и за студентите от платена форма обучение) от магистърската програма Биомедицинска информатика на ФМИ при СУ.

На срещата ще присъстват преподавателите на курсовете, предвидените в магистърската програма. Преподавателите ще представят съдържанието на своите курсове  заедно с информация за провеждане на обучението. Студентите, на които предстои планиране на учебна дейност преди завършване, работа по преддипломен проект или стаж, е желателно също да присъстват.

Поканват се всички студенти да присъстват!

Ръководител на магистърска програма БМИ, проф. д-р Евгений Кръстев