Организационна среща за новоприетите студенти в МП Мехатроника и роботика, 13.10.2020

Организационната среща за новоприетите студенти в МП Мехатроника и роботика ще се проведе на 13.10.2020 г. от 17:30 часа в зала 13А на ФзФ, сграда Б.