Организационни сбирки на магистърските програми на ФМИ, летен семестър 2018/2019

Магистърска програмаРъководител на магистърска програмаОрганизационна сбирка
Био- и медицинска информатикапроф. д-р Евгений Кръстев15.02., 17.00 часа, ФМИ, зала 501; Присъствието на студентите е задължително!
Електронен бизнес и електронно управлениедоц. д-р Камен Спасов18.02., 18:30 часа, Блок 2, зала А
e-Business / Електронен бизнес (на англ. език)Kamen Spassov/ доц. д-р Камен СпасовOrganizational meeting :18.02., 18:30 h, Block 2, room А / 18.02., 18:30 часа, Блок 2, зала А
Технологии за обучение по математика и информатикадоц. д-р Таня Тонова19.02., 18.00 часа, ФМИ, зала 210
Мехатроника и роботикапроф. д-р Георги Бояджиев19.02., 18.30 часа, ФзФ. Каб. 13А

Моля следете за допълнения!