Организационни сбирки на магистърските програми във връзка с предстоящата 2019/2020 уч. г. Обновена4!

Магистърска програмаРъководител на магистърска програмаОрганизационна сбирка
Алгебра, геометрия и топологияпроф. д-р Азнив Каспарян2 курс: 02.10., 15.00ч., ФМИ, каб.529
Био- и медицинска информатикапроф. д-р Евгений Кръстев30.09., 17.30 часа, ФМИ, зала 501 допълнителна информация
Вградени системипроф. д-р Васил Георгиев01.10., 18.00ч., ФМИ, зала 122
Вероятности, актюерство и статистика проф. дмн Mарусия Божкова02.10., 18.00 ч., ФМИ, зала 501
Дискретни и алгебрични структури
доц. Евгения Великова02.10., 15.00ч., ФМИ, зала 305
Електронно обучениедоц. д-р Елиза Стефанова01.10., 19:30ч., ФМИ, зала 018
Защита на информацията в компютърните системи и мрежидоц. д-р Милен Петров1 курс: 01.10., 20.00ч., ФМИ, зала 308 320;
2 курс: 01.10., 20.45ч., ФМИ, зала 308 320 

Извличане на информация и откриване на знанияпроф. д-р Иван Койчев1 курс: 01.10., 19.30ч., ФМИ, зала 500;
2 курс: 01.10., 20.00ч., ФМИ, зала 500
Изкуствен интелектпроф. д-р Мария Нишева1 курс: 01.10., 18.00 ч., ФМИ, зала 229
2 курс: 01.10., 19.00 ч., ФМИ, зала 229 
Информационни системипроф. д-р Владимир Димитров01.10., 18.00ч., ФМИ, зала 222
Информационно-технологични услуги и проектипроф. д-р Калинка Калоянова2 курс: 01.10., 18.00ч., ФМИ, зала 217
Компютърна графикадоц. д-р Симеон Замковой05.10., 11.00ч., ФМИ, зала 405
Логика и алгоритми доц. д-р Александра Соскова03.10., 12.15ч., ФМИ, каб.201
Мехатроника и роботикапроф. Георги Бояджиев07.10., 18.30ч., ФзФ-сграда Б, зала 13А
Математическо моделиране в икономикатадоц. Весела Стоименова02.10., 18.00ч., ФМИ, зала 514
Оптимизацияпроф. д-р Надежда Рибарска01.10., 11.00ч., ФМИ, каб.528
Разпределени системи и мобилни технологии проф. д-р Красен Стефанов30.09., 18.00ч., ФМИ, зала 325
Софтуерни технологии проф. Силвия Илиева01.10. , 19.30ч., ФМИ, зала 101
Технологии за обучение по математика и информатикадоц. д-р Таня Тонова03.10., 18.00 ч., ФМИ, зала 210
Технологично предприемачество и иновации в информационните технологиидоц. д-р Десислава Антонова02.10., 18.30ч., зала JA Startup Hambar, сграда Инкубатор, София Тех Парк
Уравнения на математичната физика и приложениядоц. д-р Тодор Попов01.10., 17.00ч., ФМИ, каб.524