ОТБОРИТЕ НА ФМИ, СУ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ", ЗАВОЮВАХА ПЪРВО МЯСТО НА XXXV РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ 2023

На 13 май 2023 г. (събота) от 10 до 15ч. в гр. Бургас се проведе присъствено XXXV Републиканска студентска олимпиада (РСОП)/National Student Programming Contest, в която участваха 19 отбора от 9 университета, обучаващи в областите на компютърните науки. Домакин на събитието е Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ под патронажа на кмета на град Бургас – Димитър Николов.
Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП) е състезание по програмиране между студенти от бакалавърски или магистърски програми, организирано ежегодно от висшите училища в България. Целта е да се повишава интересът на студентите към информатиката, компютърното и софтуерно инженерство, компютърните науки и програмирането, както и да се създават условия за обмен на опит сред преподавателските екипи от висшите училища. РСОП се провежда по правила, максимално близки до тези на Международната студентска олимпиада по програмиране на АСМ.
Състезателите решаваха 12 задачи за 5 часа в състезателни условия с цел проверка на качеството на подготовката и възможностите си да се справят с непрости програмистки задачи.

В олимпиадата участваха общо 3 отбора на ФМИ, с ръководител проф. д-р Милен Петров:

Отбор 1: FMI-1: Румен Михов, Даниел Трополинов и Стоян Малинин

 

Отбор 2: FMI_O(ne): Биляна Инджева, Елица Йоткова и Любен Георгиев

Отбор 3: FMI-3: Петър Велков, Станислава Тодорова и Димитър Неделчев  

В класирането по университети на първо място е Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с отборите от Факултета по математика и информатика.


Времената и класирането могат да бъдат видени по-долу, както и на сайта на олимпиадата.На адрес: https://bcpc.eu/XXXV/класиране/  може да намерите още информация за класирането.

Натали Методиева, специалист по връзки с обществеността