Отчитане на проведен стаж по информатика и стаж по математика, зимен семестър на 2020/2021

 • Във връзка с отчитане на проведена ИД "Стаж по информатика" за зимен семестър на 2020/2021  учебна година
  Крайният срок за отчитане на проведен стаж във връзка с ИД "Стаж по информатика" е 29 януари 2021 г. Документите трябва да се изтеглят от сайта на КЦ, да се попълнят, подпишат, сканират и изпратят на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg, както и да се качат в Мудъл, в курса Стаж по Информатика, 2020/2021.
  Защита на стажа - чрез виртуална сесия през BBB. Датата и часът ще бъдат определени в зависимост от броя на студентите. Студентите трябва да бъдат с камера и микрофон. Моля, поставете снимки в профилите си в Мудъл.
  Ключ за достъп до курса се изпраща по ел. поща, след поискване от студентите.
  Документите са изтеглят от: https://career.fmi.uni-sofia.bg/node/16
 • Във връзка с отчитане на проведена ИД "Стаж по математика" за зимен семестър на 2020/2021  учебна година
  Крайният срок за отчитане на проведен стаж във връзка с ИД "Стаж по математика" е 29 януари 2021 г. Документите трябва да се изтеглят от сайта на КЦ, да се попълнят, подпишат, сканират и изпратят на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg