Отлагат се изпитите по Софтуерни архитектури, спец. КН, 4 курс двата потока

Поради здравословни причини изпитите при доц. Димитър Биров по дисциплината "Софтуерни архитектури" за специалност Компютърни науки 4 курс първи и втори поток се отлагат за след сесията. Моля следете за допълнителна информация.