Отменя се сбирката на семинара "Динамични системи и теория на числата" обявена за 5.11.2019

Сбирката на семинара "Динамични системи и теория на числата"   обявена за 5 ноември,  2019 (вторник)  се отменя поради заболяване на лектора.