Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 10.07.2024

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 10 юли 2024 г. (сряда) от 17 часа в зала 200. 
Подаване на документи за кандидатстване: от 01.07.2024 г. до 13.09.2024 г. вкл. чрез онлайн система за кандидатстване.
Конкурсни изпити: на 17.09.2024 г. по график, който ще бъде публикуван на сайта на ФМИ.

Подробна информация за предлаганите от ФМИ магистърски програми и условията за прием се публикува на уеб сайта на ФМИ (https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/magistr).