Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 13.07.2022 г. Обновена!

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 08.09.2022 г.

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 13 юли 2022 г. (сряда). Срещата ще се проведе изцяло онлайн (моля следете за евентуална промяна в линка / допълнителна информация преди срещата).
Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

  • От 17:00 часа – магистърски програми към специалности МАТЕМАТИКА, ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА и МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
    https://us02web.zoom.us/j/85263044673
  • От 19:00 часа – магистърски програми към специалност ИНФОРМАТИКА
    https://us02web.zoom.us/j/85088367451

Подаване на документи за кандидатстване: от 01.07.2022 г. до 12.09.2022 г. вкл. чрез онлайн система за кандидатстване.
Конкурсни изпити: на 14.09.2022 г. по график, който ще бъде публикуван на сайта на ФМИ.

Подробна информация за предлаганите от ФМИ магистърски програми и условията за прием се публикува на уеб сайта на ФМИ (https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/magistr).
Покани за срещите в ZOOM