Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, зимен прием 2019/2020, 9.09.2019

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 9 септември 2019 г. (понеделник) в сградата на ФМИ – гр. София, бул. “Джеймс Баучър” № 5.

Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

  • от 16:00 часа в ауд. 325 на ФМИ – магистърски програми към специалности МАТЕМАТИКА, ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА и МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  • от 18:00 часа в ауд. 325 на ФМИ – магистърски програми към специалност ИНФОРМАТИКА

Подаване на документи за кандидатстване: до 10.09.2019 г. вкл. чрез онлайн система за кандидатстване или онлайн във ФМИ от 26.08.2019 до 10.09.2019 г.каб. 220, в работните дни, между 9:30 – 12:00  и  13:00 – 16:30 часа.

Конкурсни изпити: на 13.09.2019 г. по предварително оповестен график.

Подробна информация за предлаганите от ФМИ магистърски програми и условията за прием е публикувана на уеб сайта на ФМИ.