Партньорството между ФМИ и EPAM България

EPAM България е част от EPAM Systems - компанията, която предоставя креативни софтуерни решения и инженерни услуги за развитието и подобряването на различни цифрови платформи. От създаването си през 1993 г. досега компанията работи по утвърждаването на своята иновативна стратегия и интегрирани възможности за консултиране и проектиране. Глобалните мултикултурни екипи на EPAM Systems се състоят от повече от 60 250 талантливи експерти и се простират в над 50 държави на 6 континента. Те правят бъдещето на технологиите достъпно за своите клиенти и общностите по целия свят, като спомагат за развитието на корпоративни, образователни и здравни платформи, които свързват хората и оптимизират техните преживявания онлайн. 

През 2021 г. EPAM е включена в индекса S&P 500, както и в списъка на компаниите от Forbes Global 2000. През същата година тя е избрана за най-обичаното работно място от Newsweek и е сред първите 15 в областта на информационните технологии и цифровите услуги според Fortune 1000. EPAM се класира като ИТ лидер в списъка на 100-те най-бързо развиващи се компании на Fortune 1000 за последните три последователни години, като освен това е включена в списъка на Ad Age - Тop 25 World’s Largest Agency Companies.

ЕPAM България активно допринася за развитието на образователната система в страната още от създаването си - вече повече от осем години. От 2022 г. компанията е основен партньор на най-новата бакалавърска програма във Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“, а именно специалността „Анализ на данни“. Бакалавърска програма е насочена към подготовката на специалисти с адекватни знания и умения в областта на работата с данни, с цел вземане на информирани решения и изграждане на модели, приложими в различни области на индустрията и обществения живот. Студентите трябва да усвоят солиден математически апарат, съчетан с методи от статистиката, информатиката и съвременните информационни технологии. 

Партньорството между IT бизнеса и университетите се базира на традиции с доказан успех. Изграждането на дългосрочни взаимоотношения с ФМИ е естествено продължение на усилията на EPAM в посока утвърждаване на дигиталните иновации в образователната система. В тази връзка, подпомагането на учебния процес от страна на компанията е от особено важно значение и ще остави трайна следа в академичния и кариерен път на студентите. Компетенциите и опитът от практиката, които притежават специалистите в EPAM, ще допълват и надграждат усилията на преподавателите.  

Подкрепата към факултета се изявява в няколко основни направления. Това са именно менторство и подготовка на бъдещите кадри, безвъзмездно предоставяне на материална подкрепа чрез оборудването на 4 учебни зали със съвременни технологични решения, осигуряване на стипендии за отличници, както и сътрудничество с преподаватели с цел изграждане на по-добра среда за иновации.  Всички студенти имат възможност да участват в разнообразни съвместни инициативи между компанията и факултета.

EPAM България предвижда дългосрочното партньорство да се разгърне като своеобразно сътрудничество с преподаватели и изследователи за подобряването на текущите методи от машинното самообучение и изкуствения интелект и на други дигитални иновации. По този начин екипът цели да подпомогне изграждането на ефективен и съвременен обучителен процес, в който се обръща специално внимание на нуждите на студенти и преподаватели. 

Повече информация за компанията ще откриете тук, а всички отворени позиции можете да разгледате тук.