Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – зимен семестър, 2018/2019, 30.07. - 21.09.2018

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2018/2019 учебна година ще бъде в интервала 30.07. - 21.09.2018 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Остава, обаче, необходимостта от записване в отдел "Студенти" на ФМИ.

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

Кампанията не важи за новоприетите за 2018/2019 уч. г. студенти Те трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от останалите възможни начини.

Подробна информация

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администраторите на системата за ФМИ