Подаване на заявления за изпити от минали години, поправителна сесия, 2018/2019 г.

Заявления за явяване на изпити от минали години за поправителната  изпитна сесия на уч. 2018/2019 г. (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение) ще се подават :

Кога: от 15.07. до 07.08.2019 г.  9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни)
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ 

Отдел "Студенти"