Подаването на заявки за изпити от минали години ще продължи до 22.12.2017

Предвид годишното финансово приключване касата на ФМИ ще работи до 19.12.2017 г. (вторник) включително.
Подаването на заявки за изпити от минали години за зимен семестър за магистри и бакалаври (редовна и задочна форма) ще продължи до 22.12.2017 г. (петък) включително, като след 19.12.2017 г. заплащането на изпитите ще става по банков път на банковата сметка на ФМИ:

Сметка: BG36BNBG96613100174201
BIC:BNBGBGSD
ФМИ-СУ “Св. Климент Охридски“