Поправителна изпитна сесия, 2017/2018, ОКС "Бакалавър"

На страница "Студенти->Изпити" са публикувани:
поправителната изпитна сесия, 2017/2018 уч. г., задължителни  дисциплини на ОКС "Бакалавър" - редовно обучение и
поправителната изпитна сесия, 2017/2018 уч. г. на ОКС "Бакалавър" - задочно обучение.