Поправителна изпитна сесия, 2018/2019, ОКС "Бакалавър" - задочно обучение