Поправителна изпитна сесия, 2018/2019, ОКС "Магистър"

На страница "Студенти"->"Изпити"  е публикувана поправителната изпитна сесия, 2018/2019 уч. г.,  на ОКС "Магистър" - задължителни и избираеми дисциплини.