Поправителна изпитна сесия, 2021/2022 - ОКС "Магистър"