Поправителна изпитна сесия - ИД, 2018/2019, ОКС "Бакалавър"- редовно обучение

На страница "Студенти"->"Изпити"  е публикувана поправителната изпитна сесия, 2018/2019 уч. г., избираеми  дисциплини на ОКС "Бакалавър" - редовно обучение.