Поправителна изпитна сесия - ОКС "Магистър", 2019/2020

На страница "Студенти"->"Изпити"  е публикувана поправителната изпитна сесия, 2019/2020 уч. г., задължителни и избираеми  дисциплини на ОКС "Магистър".