Представяне на образователната програма Amazon Web Services във ФМИ

На 14 ноември 2017 г. от 17 часа в зала 325 на ФМИ, в сътрудничество с фирма  HeleCloud ще бъде представена образователната програма Amazon Web Services във ФМИ. На представянето ще се говори за:
  • Какво представлява образователната програма Amazon Web Services?  
  • Как да се възползвате от безплатен достъп до Amazon Web Services? 
  • Как може да се обменя опит и да се реализират проекти със студенти и преподаватели от над 47 държави и над 1400 учебни заведения?
Програмата ще бъде представена от Феликс Манохаран, ръководител на програмата AWS Educate за Европа, Близкия изток и Африка и Стефан Бумов, съосновател и главен оперативен директор, HeleCloud

Amazon Web Services (AWS) Educate и HeleCloud предлагат:

  • Неограничен достъп до ресурси на Amazon Web Services;
  • Възможност за разработване на проекти от най-разнообразно естество, изискващи сложни изчислителни операции с преподаватели и студенти по цял свят, част от AWS Educate;
  • Безплатен и неограничен достъп до обучителни материали;
  • Възможност за определяне на индивидуален план за обучение, свързан с облачните технологии;
  • Безплатни кредити, които да използваш в рамките на AWS;
  • Възможност за кариерно развитие в областта на облачните технологии и база данни с работодатели от цял свят.

Допълнителна информация:

За HeleCloud:

 HeleCloud е технологичен консултант в платформата на AWS с офиси в  Мейдънхед, Обединено Кралство и София, България. Екипът му се състои от професионалисти с дългогодишен опит, които подкрепят  организациите в изграждането на облачна им визия за развитие и в реализацията на облачните им стратегии чрез водещата си Cloud  Roadmap методология.

 За Amazon Web Services Educate:

 AWS (Amazon Web Services) е бизнес подразделение на Amazon.com, което предлага надеждни и гъвкави компютърни услуги в облака, които подпомагат бизнеса в неговото развитие и растеж. AWS Educate или Amazon Web Services Educate е глобална инициатива на Amazon за предоставяне на достъп до ресурси на преподаватели и студенти, свързани с AWS. Началото на програмата е дадено през 2015 год. и към момента в нея са се включили над 1400 учебни заведения от 47 държави по цял свят, сред които САЩ, Канада, Китай, Япония, Русия, Индия, Обединеното Кралство, Дания, Египет, Корея, Белгия и Нова Зеландия.