Прием на документи за СДК "Учител по математика" и СДК "Учител по математика и ИТ"

Стартира приемът на документи за следните едногодишни курсове за придобиване на следдипломна квалификация:

Начало на курсовете: 20.11.2021 г.
Срок за подаване на документите:
 10.09.2021 до 30.10.2021
Документите да се изпращат на доц. д-р Таня Тонова - ръководител на курсовете, ttonova@fmi.uni-sofia.bg