Прием ОКС "Магистър", 2017/18, за магистърски програми започващи от летен семестър, 1.02.- 7.02.- 8.02.2018

Летен прием 2017/2018 уч. г.

  • Процедура за подаване на документи за кандидатстване и прием за магистърските програми във ФМИ. Тя включва 2 стъпки:

 1. Онлайн регистрация на кандидатите - на адрес https://magister.fmi.uni-sofia.bg  в срок: 1.02.2018 г. до 7.02.2018 г.;

 2. Подаване на документи за участие в класирането (задължително) - във ФМИ, отдел „Студенти“, каб. 220  в срок: 7.02.2018 г. до 8.02.2018 г. 
    (приемно време на отдел "Студенти" - 9:30 – 12:00 ч.  и  13:30 – 16:30 ч.)

   Инструкция за кандидатстване, летен прием 2017/2018 уч. г.
   (документи необходими за онлайн регистрация, размер на таксата и начини за плащането й, документи за участие в класирането). 

Информацията може да бъде намерена и на страница "Кандидатстване и прием->Магистри"