Kандидатстудентска кампания, 2018/2019

Правилник за прием на студенти в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2018/2019 г.

Кандидатстване и прием във ФМИ

Кандидатстудентска кампания 2018/2019 на сайта на СУ „Св. Кл. Охридски“

Телефони за кандидатстудентска информация: 02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544