Проф. Антон Шоурек

Роден на 3 юли 1857г. в гр. Писек, Чехословакия. Починал на 19 февруари 1926г.

Завършил Политехника и Университета в Прага през 1880г.

Извънреден преподавател по математика във Висшето училище в София от 1 октомври 1890г., редовен преподавател, впоследствие редовен професор в Университета от 1 септември 1893г. до 1 септември 1915г., когато си подал оставката поради болест, редовен професор, титуляр на катедрата по геометрия от 8 септември 1921г. до 19 февруари 1926г.

Декан на Физико-математическия факултет през 1908/1909г.

Чел е лекции по аналитична геометрия, синтетична геометрия, дескриптивна геометрия, проективна геометрия, диференциална геометрия, висша геометрия, кинематика на пространството, теория на криви линии и повърхнини, алгебричен анализ, висша алгебра, диференциални изчисления, висша математика, методика на дескриптивната геометрия, геометрично чертане.

Има публикувани учебници по четените от него курсове и учебници по алгебра и геометрия за гимназиите.

Член на чешки научни дружества. Член основател на Българското физико-математическо дружество.