Проф. д-р Мая Стоянова беше избрана за декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет

На общо събрание, проведено на 18 май 2023 г., проф. д-р Мая Стоянова беше избрана за декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Кандидатурите за поста декан бяха две - проф. д-р Мая Стоянова и проф. дн Надя Златева. Проф. д-р Мая Стоянова получи 94 гласа, а проф. дн Надя Златева – 32.

Проф. д-р Мая Стоянова завършва специалност Математика и специализация по Диференциална геометрия през 1992 г. Още като студент в четвърти курс започва да води като хоноруван преподавател упражнения по Линейна алгебра, ЛААГ и Дексриптивна геометрия. По-късно се присъединява към катедра “Алгебра”. Води лекции по основни и избираеми предмети в областта на Алгебрата, като работи в областта на алгебричната теория на кодирането. Проф. д-р Мая Стоянова е заместник-декан (2017 - 2023 г.) на Факултета по математика и информатика. 
Автор е на 54 научни публикации.

Натали Методиева, специалист по връзки с обществеността