Проф. Емануил Иванов

Роден на 30 януари 1857г. в град Свищов. Починал на 24 януари 1925г. Завършил математика и физика в Политехниката в Мюнхен през 1883г.

Извънреден преподавател по Висш анализ във Висшето училище от 1 октомври 1889г., редовен преподавател, впоследствие редовен професор титуляр на катедрата по Висш анализ във Висшето училище, съответно в Университета от 1 март 1890г., до 15 октомври1910г., частен хоноруван доцент по основи на висшата математика от 1 октомври 1917г., редовен професор, титуляр на катедрата по висша алгебра от 1 октомври1918г. до 1 октомври 1923г.

Има публикувани научни трудове по теория на числата, алгебра, анализ, методика на обучението по математика.

Ректор на Университета през 1890/91, 1891/92, 1893/94г.

Чел лекции по: висш анализ, диференциално смятане, диференциални уравнения, интегрално смятане, въведение в теорията на комплексните функции, теория на функциите, елиптични интеграли и функции, елементарна математика.

Редовен член на Българската академия на науките.

Основател и действителен член на Българското физико-математическо дружество.